Μεταλλικά Κτίρια

Μεταλλικά Κτίρια

Ο τομέας των σύμμικτων κατασκευών έχει αναπτυχθεί ελάχιστα στη χώρα μας. Ο συγκεκριμένος κατασκευαστικός τομέας στο γενικότερο σύνολό του, μαστίζεται από ανεπάρκεια αναπτυγμένων μεθοδολογιών, εργαλείων σχεδιασμού, και διαδικασιών κατασκευής.

Η KLIMAX είναι το αποτέλεσμα συστηματικής προσέγγισης και αφοσίωσης.

Εκμεταλλεύομενοι αυτό το μοναδικό momentum της αυξανόμενης ανάγκης για τη χρήση σύμμικτων δομικών συστημάτων στην κατασκευή, αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία των μηχανικών μας, και στοχεύουμε να καλύψουμε το κενό επενδύοντας στην καινοτομία υλικών, στις προσεκτικές μεθοδολογίες, στην σκληρή δουλειά και σε αυστηρούς ελέγχους.

Αντισεισμικά Κτίρια

Αντισεισμικά κτίρια - κατασκευές προηγμένης τεχνολογίας.

Η αντισεισμική τεχνολογία είναι ένα πλήθος τεχνικών, υλικών και μεθόδων που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση των σεισμών.

Continue reading